Servicii

- TRADUCERI SI INTERPRETARIAT

- LEGALIZARI LA NOTARIAT

- CURSURI ORGANIZATE

Realizam traduceri specializate in/din limbile importante ale Uniunii Europene in urmatoarele domenii:

Diplome şi acte de studii: diplome de licenţă, de bacalaureat, adeverinţe şcolare, certificate, rapoarte şcolare.
Traduceri juridice: procuri notariale, titluri executorii, atestate, contracte de vânzare-cumparare, texte legislative, acte de cesiune, notificări, hotărâri judecătoreşti.
Traduceri tehnice: caiete de sarcini, documente de licitaţie.
Traduceri bancare: extrase de cont, ordin de transfer, asigurări, rapoarte de audit.
Traduceri contabile: bilanţuri, rapoarte de audit..
Traduceri financiare: dosare de participare la licitaţii, leasing.
Traduceri în media şi publicitate: cataloage, reclame, articole din ziare.
Traduceri autorizate documente şi acte oficiale.
Acte cu caracter personal si documente tip: livrete de familie, certificat de naştere, permise de rezidenţă, caziere judiciare.

Realizam interpretariate specializate pentru limbile importante ale Uniunii Europene:

- Intalniri/sedinte de afaceri
- Conferinte
- Targuri
- Cabinet avocat
- Notariat
- Starea civila
- Politie
- Judecatorie
- Telefonic sau Videoconferinta etc.

CURSURI DE LIMBA SPANIOLĂ

Cursanții pot avea orice nivel (incepator, intermediar sau avansat), sedinta poate avea ca durata intre minim 1,5 h – maxim 3 h și se va concentra indeosebi pe realizarea obiectivului propus:

 • Pregatire pentru examene
 • Limbaj specific pe diverse domenii : bancar, economic, proiecte europene, afaceri, turism, etc.
 • Conversatie
 • Munca in strainatate etc.

FORMA DE ORGANIZARE:

 • Individual – 1 singura persoana
 • Pe grupe – maxim 6 persoane

ALTE SERVICII

 • PREGATIRE DOCUMENTE DE LICITATII
 • APOSTILE
 • SUPRALEGALIZARI
 • XEROX
 • IMPRIMARE
 • SCANARE
 • TEHNOREDACTARE